2022

December

1 dec: Nätverksträff – Fokusgrupp jämlik trygghet, Trollhättan

2 dec: Möte samverkansgrupp VIN Vänersborg

5 dec: Nätverksträff föreningar, Trollhättan

5 dec: Inspirationsdagar-våld i nära relation och sexuellt våld, Brottsofferjouren Sverige, digital

6 dec: Samordnarnätverksträff, digitalt

7 dec: Inspirationsdagar-Ung Rättvisa, Brottsofferjouren Sverige, digital

8 dec: Jullunch med styrelsemöte/ stödpersonsträff

9 dec: Info om Boj till Folkhögskolan Trollhättan

13 dec: Workshop med BRÅ och nätverket Jämlik trygghet, Trollhättan

20 dec: BRÅ-möte Uddevalla

2023

Januari

19/1 I brottets skugga – bokcirkel

26/1 I brottets skugga – bokcirkel

Februari

2/2 I brottets skugga – bokcirkel

9/2 I brottets skugga – bokcirkel

28/2 Kvinnofridsgruppsmöte, Trollhättan

Maj

11/5 Studieresa, Karlstad

16/5 Kvinnofridsgruppsmöte, Trollhättan

September

5/9 Kvinnofridsgruppsmöte, Trollhättan

November

7/11 Kvinnofridsgruppsmöte, Trollhättan