0720-44 45 93

Huvudrubriker

Om oss

Vårt uppdrag är att ge stöd till alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Brottsofferstöd

Våra ideella stödjare har gått en omfattande utbildning, blivit bedömda och godkända, skrivit på ett tystnadslöfte och visat upp utdrag ur polisregistret innan de godkänts av styrelsen. Våra stödjare har genomgått en utbildning i Brottsofferjourens regi.

Brottsofferstödets uppgift är: 

 • Att ta en personlig kontakt med dig som brottsoffer och i första hand lyssna och hjälpa dig formulera dina känslor, upplevelser och bekymmer
 • Att upprätthålla kontakten för fortsatt samverkan och rådgivning så länge det bedöms nödvändigt
 • Att ge stöd och information inför rättegång och vid behov vara ett moraliskt stöd under och efter denna
 • Att ge stöd och information inför kontakter med aktuella myndigheter och försäkringsbolag
 • Att vid behov hänvisa till eller förmedla social, juridisk, psykologisk eller medicinsk hjälp eller förmedla kontakt med annan sakkunnig hjälp som kan vara nödvändig

Stödpersonen har avgivit tystnadslöfte.


Vittnesstöd

Har genomgått samma utbildning som brottsofferstödjare.

Vittnesstödjaren finns i väntrummet på Uddevalla och Vänersborgs Tingsrätt eller i den lokal som vittnesstödet disponerar där. Vittnesstödet bär en bricka med texten "Vittnesstöd, Brottsofferjouren".

Vittnesstödets uppgift är:

 • att i väntsalen inför rättegång ta kontakt med dig som vittne, målsägande eller anhörig till någon parterna.
 • att ge dig information hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna
 • att förklara vilka de olika aktörerna är och var de är placerade i rättssalen
 • att vara ditt sällskap och som medmänniska finnas till som ett moraliskt stöd inför rättegången
 • om du önskar det och det finns tid och möjlighet kan vittnesstödet följa med in i rättssalen och sitter då på åhörarplats
 • att vid behov erbjuda avskildhet i vittnesstödsrummet på Uddevalla och Vänersborgs Tingsrätt, där man slipper möta den tilltalande  och övriga åhörare.


Vittnesstödet får inte ha några synpunkter på målet, utan ska endast informera och stötta i det praktiska kring förhandlingen och vittnesstödet.

Vittnesstödet har avgivit tystnadslöfte 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.