Årsmöte 2022

Brottsofferjouren Fyrbodal hade ett digitalt årsmöte torsdagen den 17 mars 2022 kl. 18.00

Verksamhetsberättelse 2021, resultat- & balansräkning 2021, budget 2022 (ligger på hemsidan en vecka efter årsmötet, tas sen bort), och verksamhetsplan 2022 hittar du under rubriken ”om oss” och ”verksamheten”.

Anders Castberger ledde årsmötesförhandlingarna.