0720-44 45 93

Huvudrubriker

Bli stödperson eller vittnesstödjare i Brottsofferjouren Fyrbodal

Intresseanmälan för volontärarbete i Brottsofferjouren Fyrbodal

Din ansökan kommer att behandlas och förvaras konfidentiellt.

Namn………………………………………………………………………………………………………

Adress…………………………………………………………………………………………………….

Postadress……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Epost………………………………………………………………………………………………………

Mobiltfn ……………………………………….    Tfn dagtid….………………………………

Tfn bostaden……………............

 

Födelseår………………….

Sysselsättning/yrke………………………………………………………………………………

Familjesituation…………………………………………………………………………………….

Pratar du andra språk än svenska?…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

Vi ber dig svara på några frågor som underlag till vår intervju.
 

Känner du till Brottsofferjourens verksamhet sedan tidigare?

……………………………………………………………………………

Vad är anlening till att du önskar arbeta med frivilligt socialt arbete?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Har du arbetat med frivilligt socialt arbete i någon annan form förut och i så fall med vad?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vilken är din bakgrund vad det gäller utbildning, arbetslivserfarenhet, praktik?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vad förväntar du dig att få ut av ditt ideella arbete?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vilka är dina intressen och fritidsaktiviteter?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hur mycket av din tid kan du tänka dig att avsätta för ideellt arbete för Brottsofferjouren?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vilka anser du vara dina starka respektive svaga sidor?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Har du själv eller närstående blivit utsatt för brott eller varit vittne till brott?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Övrigt?

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

 

Underskrift

 

…………………………………………….              …………………………………………….
Namnteckning                                  Datum 

 

Bifoga ett utdrag ur belastningsregistret till din anmälan.
När vi tagit emot din intresseanmälan kontaktar vi dig. 
Tack för din vilja att göra en insats!

 

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.