0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsinriktningen

Vid Brottsofferjourens förbundsstämma 2017 beslutades Verksamhetsinriktningen för åren 2018-2021. Brottsofferjouren Fyrbodals verksamhetsplan för 2021 följer den och beskriver det som vi planerar genomföra under året.  

Allt arbete utgår från värdegrunden vars ledord, empatisk, engagerad, trovärdig och ansvarskännande, kännetecknar vårt förhållningssätt. Brottsofferjouren Fyrbodals huvuduppgifter sammanfattas på följande sätt:

 • Organisationsutveckling
 • Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen
 • Brottsförebyggande arbete    
 • Utbildning och samverkan  
 • Marknadsföring

Utmaning och fokus 2021 är att brottsofferjouren som organisation bli mer allmänt känd och förhoppningen är att det ska kännas naturligt för alla som är i behov av stöd att veta hur lätt det är att få kontakt med oss, att varje kontakt är kostnadsfri och kan ske anonymt om så önskas.  Begreppet brottsoffer inkluderar även vittnen och anhöriga.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Mål

Kvalitetssäkring av jourens verksamhet

Aktiviteter

 • Värdegrundshalvdag för styrelse, samordnare och stödpersoner genomförs under 2021  
 • Utbildning i Styrelseteknik steg två för styrelse och samordnare kv. 1
 • Införa nytt ärendehanteringssystem under 2021, delta i central utbildning, genomföra utbildning för stödpersonerna
 • Hålla medlemsregistret aktuellt, hitta nya medlemmar privata och företag
 • Skapa rutin dokumentation GDPR

KONTAKT OCH ÅTGÄRDER MED BROTTSOFFER VITTNEN OCH ANHÖRIGA

Mål

Nå och ge stöd åt fler brottsoffer, vittnen och anhöriga som behöver stöd.   

Aktiviteter 

 • Daglig förmedling av ärenden till jourens stödjare
 • Stöd och närvaro vid förhandling i tingsrätterna Vänersborg och Uddevalla
 • Besöka Polisens kontaktcenter i Bengtsfors hösten 2021
 • Kontakta samtliga kommunpoliser i Fyrbodal för information om BOJ
 • Kontinuerlig utbildning, samverkan dialog inom stödverksamheten
 • Öka spridningen av tidningen Brottsoffer
 • Stödlinje brottsoffer inom Idrotten, kartläggning och information om vår verksamhet  

 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Mål

Brottsofferjouren Fyrbodal är en naturlig samarbetspartner och samverkar med kommuner, myndigheter, privata aktörer och ideella organisationer

Aktiviteter  

Ansvarsområde Kommun, Socialtjänst, Hälso- sjukvård, Rättsväsendet/Polismyndighet,

 • För att på sikt få IOP avtal med samtliga 14 kommuner genomförs samtal med kartlagda kontaktpersoner under februari 2021
 • Samordnare Brottsförebyggande arbete VGR kontaktas
 • Kartlägga riksdagsledamöter i vårt område
 • Samverkanskonferens mars 2021 med Polismyndigheten och kommunerna Strömstad och Tanum
 • Erbjuda vår kunskap om vår verksamhet i utbildning av nya poliser
 • Kartlägga kontaktpersoner inom Socialtjänst och Hälso-sjukvård 2021

Ansvarsområde Våld i Nära relation

 • Kartlägger BRÅs verksamhet och bemanning
 • Delta i Fadimedagarna
 • Kartlägga föreningar/nätverk inom HBTQ
 • Föreläsa om BOJ’s verksamhet i olika nätverk 2021
 • Arrangera kunskapshöjande digitalt seminarie på temat Heder

Ansvarsområde Barn & Unga

 • Introduktionsbrev om BOJ och vad vi kan erbjuda, kvartal 1 2021
 • Erbjuda kunskapshöjande seminarier på exempelvis fritidsgårdar hösten 2021

UTBILDNING, FORTBILDNING, SAMVERKAN

Mål

Samverkar, deltar, utvecklar erbjuder utbildning i samverkan med kommun, myndighet och polis

Aktiviteter

 • Framtagning av policy för insats och ekonomi av intern utbildning
 • Samverka och erbjuda utbildning till kommunernas integrationscenter
 • Delta i Samverkanskonferens ”Ungas våld i nära relation” med Polismyndigheten och kommunerna Strömstad och Tanum
 • Utveckla samverkan med Svenska kyrkan i Fyrbodal
 • Kontinuerligt delta i Brottsofferjourens konferenser och utbildningar
   

MARKNADSFÖRING/

Mål

Brottsofferjouren Fyrbodal blir mer allmänt känd 

Aktiviteter

 • Ta fram en marknadsföringsplan
 • Uppdatera befintlig PP presentation
 • Genomföra minst en marknadsföringsaktivitet/kampanj under 2021
 • Kontinuerligt informera och kommunicera om vår verksamhet i alla våra kontakter med kommuner, myndigheter och andra viktiga aktörer
 • Öka antalet sponsorer 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.