0720-44 45 93

Huvudrubriker

Vittnesstödsverksamheten

Brottsofferjouren Fyrbodal har avtal med tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg om hur verksamheterna skall bedrivas och om gemensam uppföljning. Susanne Kristiansson anställd samordnare för verksamheten, leder och samordnare de ideella stödjarnas arbete och ansvarar för att ta emot och förmedla inkommande brottsofferärenden.

Stödpersonträffar har genomförts under året för att ge och få information och göra utvärderingar.  Corona pandemi har begränsat möjligheten för vittnesstödjarna att närvara vid tingsrätterna, istället har stödjarna tagit kontakt via telefon. Arbetssättet har varit mycket uppskattat. 

Antal ärenden under 2020 vid respektive tingsrätt har varit 411 timmar vilket är ca 50 % färre ärenden eftersom arbetet vid tingsrätterna periodvis varit ned stängt. 

Möten med (digitalt) Boj Sverige och andra V-samordnare för att få och ge tips att genomföra arbetet har varit mycket positivt.

Vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborg tingsrätter bedrivs i god samverkan med domstolarna

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.