0720-44 45 93

Huvudrubriker

Utbildningar, konferenser och aktiviteter

Utbildningar som arrangerats av Riks- eller länsförbundet

 • Ordförandekonferens Brottsofferjouren Sverige
 • Samordnarkonferenser
 • En vecka fri från våld
 • Webbutbildning demokratibrott
 • Aktivt lyssnande, webbutbildning
 • 14 jan: Utbildning samordnare hatbrott, ett samarbete mellan brottsofferjouren och Polisen (Swevic)
 • Temakonferens våld i nära relation
 • Föreläsning om klan samhällen

Seminarier/föreläsningar/konferenser som arrangerats av/för vår jour

 • Samordnarnätverksträff
 • Erfarenhetsutbyte för stödjarna
 • Styrelsekunskap del 1 för styrelsen
 • Information om vår jour
 • Internationella Brottsofferdagen Trollhättan, Uddevalla
 • Kentaur ungdomspjäs om grupptryck och förnedring
 • Mänskliga-rättigheter dagen
 • En vecka fri från våld

Övriga seminarier/föreläsningar vi deltagit i

 • Nätverksträff frivillig organisationer Trollhättan
 • Möte Kvinnofridsgrupp Trollhättan
 • BRIS innovationslabb Lilla Edet
 • Barnkonferens
 • ”Stöd, skydd och hjälp till brottsdrabbade” utbildningsdag med Polismyndigheten, där vi berättade om Brottsofferjourens verksamhet.
 • Information om Brottsofferjouren för Uddevalla kommuns utbildning i samhällsorientering för nytillkomna svenskar
 • Internationella brottsofferdagen; utställning på Uddevalla och Vänersborgs Stadsbibliotek
 • Minnesgudstjänst Wilma Andersson
 • Manifestation i samarbete med UN Women med fokus på ungdomar mot våld och utsatthet mot kvinnor och flickor.
 • Polisen i Trollhättan redogjorde i en föreläsning för sin rapport angående brott i nära relation
 • Våga fråga, Suicide Zero tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Föreläsning av Åsa Martinsson

Marknadsförings av vår verksamhet   

 • Marknadsföring i Trafiken med anledning av Namnbyte
 • Annons i Sommarmagasinet Bohuslänningen
 • Information på 4 av Kiwanis annonspelare i Strömstad

Aktiviteter

 • # Bortförd – bussreklamkampanj på Heders tema genomfördes i Strömstad, Tanum 
 • Innanför Västen sponsring av Maria Anderssons projekt
 • No Hate i Uddevalla
 • Vi väljer kärlek istället för hat – en manifestation mot kvinnovåld i Vänersborg 
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.