0720-44 45 93

Huvudrubriker

Sammanfattning

Brottsofferjouren Fyrbodal har under året fokuserat och prioriterat på övertagandet av verksamheterna från Brottsofferjourerna Strömstad Tanum och Trollhättan Lilla Edet. Detta har inneburit en ny styrelse nya arbetskollegor inom samordningen, framtagning av roller och ansvar och verksamhetsplan med målet att få en jour med helhetstänkande samtidigt med förankring och fokus på det lokala arbetet i samtliga 14 kommuner.

Särskilt tack och stor eloge till Samordnare och Stödjare för ert arbete under året. Samarbetet i gruppen och mellan gruppen och styrelsen fungerar på bästa sätt.

Vi vill även framföra vårt varma tack till sponsorer och bidragsgivare, era bidrag är ovärderliga för vår verksamhet.

 

Strömstad 11 februari 2021

Britt Älvsäter Thomasson

Ordförande
 

Finn Rölland, kassör                  
Knut Andersson             
Gertrud Axelsson
Narjes Farhoud             
Dan Fogelberg               
Ingela Hellberg
Ingeborg Lantz              
Stefan Mortensen          
Britt Hellstedt
Lisbeth Bengtsson          
Britt Holmkvist              
Ingemar Ottosson

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.