0720-44 45 93

Huvudrubriker

Organisationsutveckling och Samordning

ORGANISATIONSUTVECKLING

En viktig förutsättning för ett effektivt styrelsearbete är att varje ledamot har en tydlig roll och ett uttalat ansvarsområde. En rollbeskrivning för Brottsofferjouren Fyrbodal har tagits fram.

  • Tydliga roller och Ansvar för styrelse, samordnare och ideella
  • Ansvarsområden definierade och baserade på brottsofferpolitiskt program
  • Arbetsutskott bildats för att förbereda styrelsemöten
  • Kommunikationsplan framtagen
  • Styrelsekunskaps utbildning del 1 genomförd

Samordning

Flera verksamheter har under året gått samman och fokus har varit att se över Polices, rutiner, arbetssätt. 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.