0720-44 45 93

Huvudrubriker

Brottsofferstödsverksamheten

Åsa Osbeck Oltegen och Emilia Engdahl anställda samordnare för verksamheten, leder och samordnar de ideella stödjarnas arbete och ansvarar för att ta emot och förmedla inkommande brottsofferärenden.  Antalet ärenden för Brottsofferjouren Fyrbodal uppgår 2020 till 870 stycken vilket är en minskning med 177 jämfört med 2019.

Trots pågående Pandemi har stödpersonsträffar kunnat genomföras. Via telefon konferens har man haft möjlighet få och ge information och att utbyta erfarenheter.

Brottsofferverksamheten bedrivs i gott samarbete med Polismyndigheten och kommunerna.    

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.