0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse Fyrbodal 2020

Brottsofferjouren Sverige är en rikstäckande politiskt och religiöst obunden ideell organisation vars ändamål är att erbjuda och ge medmänskligt stöd, information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas stöd.

Grunden är FN:s konvention om mänskliga rättigheter som fastslår alla människors lika värde och lika rättigheter. Brottsutsatta kan vara anonyma och stödet är kostnadsfritt.

Brottsofferjouren Fyrbodal är en av landets 71 lokala jourer. För verksamheten finns en ideell styrelse, anställda samordnare samt utbildade ideella stödjare. Föreningens stadgar är gemensamma inom Brottsofferjouren Sverige. 

MEDLEMSKAP

Brottsofferjouren Fyrbodal är medlem i Brottsofferjouren Sverige och Arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare IDEA). Jouren har 300 medlemmar.    

STYRELSE

Ordförande Britt Älvsäter Thomasson, Finn Rölland kassör, Gertrud Axelsson, Dan Fogelberg, Stefan Mortensen, Knut Andersson, Ingeborg Lantz, Ingela Eriksson, Lisbeth Bengtsson, Narjes Farhoud, ordinarie ledamöter, Ingemar Ottosson, Britt Hellstedt, och Britt Holmkvist, ersättare. Samordnarna Åsa Osbeck Oltegen, Susanne Kristiansson och Emilia Engdahl är adjungerande i styrelsen.

Styrelsens uppdrag är att förvalta, bereda och verkställa de beslut som årsmötet och styrelsen fattar. Styrelsen har ett kollektivt ansvar för föreningens arbete och ett arbetsgivaransvar gentemot anställd personal.

Antal sammanträden under året

Förutom årsmötet den 5 mars 2019 och därpå följande konstituerande möte har 9 stycken styrelsemöten hållits under verksamhetsåret. Den 13 oktober 2020 hölls ett extra årsmöte med anledning av namnbyte. Namnet Brottsofferjouren Fyrbodal  beskriver bättre de i jouren ingående kommunerna,  Bengtsfors,  Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Strömstad, Sotenäs, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Viktigaste frågorna under 2020

Fokus under 2020 har framförallt varit på att genomföra överföring av Brottsofferjourens verksamheter i Strömstad-Tanum och Trollhättan Lilla Edet.

REVISORER

Rune Andreasson, Christer Bernlo och Ulla-Britt Carlsson har granskat räkenskaperna.

VALBEREDNING

 Marita Martinelle, Bjarne Färjhage och sammankallande Kent Almkvist

ANSTÄLLDA

Brottsofferjouren Fyrbodal har 3 anställda på 1,75 % tjänst. Åsa Osbeck Oltegen, Emilia Engdahl och Susanne Kristiansson.       

IDEELLA

Jouren har 36 volontärer, 27 är aktiva som brottsofferstödjare och 12 är aktiva vittnesstöd. Det är jourens ansvar att dessa är medlemmar i föreningen, genomgått Riksförbundets utbildning, avgivit skriftligt tystnadslöfte och har utfärdat stödperson- vittnesstödsbevis.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.