0720-44 45 93

Huvudrubriker

Vittnesstödsverksamheten

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har avtal med tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg om hur verksamheten skall bedrivas och om gemensam uppföljning.

Ansvarig vittnesstödssamordnare i jouren har varit Susanne Kristiansson.  4 vittnesstödsträffar har anordnats med  tema utvärdering och aktuell information.

Verksamheten fungerar bra och tillgången på vittnesstödjare är tillfredsställande.

Vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter bedrivs i god samverkan med domstolarna.

Under 2019 har vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten Uddevalla lagt ned 450 timmar totalt. Antalet stödjare har varit 6 st och de har bistått 645 målsägande, vittnen och anhöriga med mänskligt stöd och information.

Vid tingsrätten Vänersborg har 10 vittnesstöd arbetat 497 timmar totalt och gett stöd till 815 vittnen, målsägande och anhöriga.

Antalet som fått stöd har ökat vid båda tingsrätterna.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.