0720-44 45 93

Huvudrubriker

Brottsofferstödsverksamheten

Ideell samordnare för verksamheten har varit Birgitta Lilliesköld t.om 31 mars 2019.

1 april anställdes Åsa Osbeck Oltegen på 40 % med placering på kontoret i Uddevalla som stödpersonssamordnare.. Från 1 december 2019 utökades arbetstiden till 50%. 2 stödpersonsträffar med tema  utvärdering och aktuell information har hållits.

Träffarna har också innehållit kompetenshöjande information där stödpersoner delat med sig av sin kunskap och kompetens, såsom arbete inom kriminalvården samt kommunens arbete med drogsamordning.

Jouren har kunnat ge brottsoffer, vittnen och anhöriga fullgott stöd och verksamheten har fungerat bra.

Jouren har under året haft 684 stödpersonsärenden, en ökning med 50 ärenden. 449 av de som sökte stöd var kvinnor och 235 män. Vanligaste brott är misshandel, olaga hot och ofredande.

Jouren har ett mycket gott samarbete med polisens brottsoffersektion i Uddevalla och de närpolisområden som finns i området.

Jourens expeditioner i Vänersborg och Uddevalla  är öppna två dagar i veckan, tisdag och torsdag mellan 10.00 och 13.30 och har tagit emot besök efter överenskommelse på övriga tider.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.