0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse för Bohus Norra Älvsborg 2019

Inledning

Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning av de mål som beslutats i verksamhetsplanen.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har 220 medlemmar och är verksam i 10 kommuner med ca 180.000 invånare och vid 2 tingsrätter, Uddevalla och Vänersborg.

Jouren erhöll Uddevalla kommuns demokratipris 2019, 10,000 kr och diplom som utdelades under högtidliga former på nationaldagen  6 juni på Gustafsberg, Uddevalla av fullmäktiges ordf Elving Andersson.

Medlemskap

Jouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige.
Jouren är medlem i IDEA.

Styrelse

Ordf. Rune Andreasson, vice ordf, Rigmor Nilsson, kassör Finn Rölland,sekr . Moa Karlsson, ledamöter  Rose-Marye Rosheden, Ingela Hellberg, Nils Widing, Ersättare Jörgen Nygren

Souxie Segage ledamot t.o-m 2019-11-30.  
Adjungerade till styrelsen har samordnarna  Åsa Osbeck Oltegen och Susanne Kristiansson varit.

Styrelsen har haft 8 st. protokollförda   sammanträden under 2019.

Revisorer

Yngve Gripple och Christer Bernlo

Valberedning

Anna-Lisa Forsell, Margaretha Åberg, Marita Martinell med Anna-Lisa Forsell som sammankallande.

Anställda

Anställd på 50 % Åsa Osbeck Oltegen, stödpersonssamordnare
Anställd på 50 %  Susanne Kristiansson, vittnesstödssamordnare

Ideella

16 stödpersoner
16 vittnesstöd

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.