0720-44 45 93

Huvudrubriker

Statistik

 

2020

Statisik Bohus Nalvsborg 2020
Statistik Trollhättan 2020

Antalet ärenden för Brottsofferjouren Fyrbodal uppgår 2020 till 870 stycken vilket är en minskning med 177 jämfört med 2019. 
65 % av de som sökte var kvinnor och 35% var män.
Vanligaste brott är misshandel, olaga hot och ofredande.

Antal ärenden under 2020 vid respektive tingsrätt har varit 411 timmar vilket är ca 50 % färre ärenden eftersom arbetet vid tingsrätterna periodvis varit ned stängt pga pandemin.

2019

Jouren har under året haft 684 stödpersonsärenden, en ökning med 50 ärenden. 449 av de som sökte stöd var kvinnor och 235 män. Vanligaste brott är misshandel, olaga hot och ofredande.

Under 2019 har vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten Uddevalla lagt ned 450 timmar totalt. Antalet stödjare har varit 6 st och de har bistått 645 målsägande, vittnen och anhöriga med mänskligt stöd och information.

Vid tingsrätten Vänersborg har 10 vittnesstöd arbetat 497 timmar totalt och gett stöd till 815 vittnen, målsägande och anhöriga.

2018

Jouren har under året haft 634 stödpersonsärende - en ökning med 82 ärende. 63 % av de som söker stöd är kvinnor och 37 % män.

Vid tingsrätten i Uddevalla har jourens vittnesstödjare gett stöd till 628 målsägande, vittnen och anhörige och i Vänersborg är siffran 815.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.