0720-44 45 93

Samverkankonferens - Våld i ungas relationer

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. I en analys från Brottsförebyggande rådet från 2018 framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 16–24 år uppgett att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Få har dock anmält händelserna.

Arbete mot våld i relationer handlar inte enbart om att ingripa när våldet är ett faktum, utan även om att förhindra att våldet uppstår. Syftet med konferensen är stärka kompetensen och öka samverkan över verksamhetsgränser inom området våld i ungas relationer.

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som möter unga i ditt arbete.

Konferensen genomförs i samarbete mellan Brottsofferjouren Fyrbodal, Polisen i Strömstad, Tanums Kommun samt Strömstads Kommun.

Onsdagen 17 mars kl. 09-16. Länk kommer att skickas ut några dagar före konferensen.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.