0720-44 45 93

Konferenser

BOJ Vänersborg och Dalsland deltar på följande konferenser:

21 maj - En kommun fri från våld.

Konferensen arrangeras i Borås.

Här uppmärksammas våldspreventivt arbete som samhällsekonomiskt lönsamt.

Fokus är speciellt riktad på barn och unga.

21. maj - Dialog med civilsamhällets organisationer.

Mona Sahlin, nationell samordanere mot våldsbejakande extremism, bjuder in till dialog med olika organisationer i Göteborg.

4 juni - Ungas utsatthet för våld.

Föreläsning i Göteborg med föreläsare från:

Institusionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Rädda Barnen och Brottsoffermyndigheten.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.