0720-44 45 93

Kallelse till Brottsofferjouren Fyrbodals årsmöte 2021

När: Torsdagen den 11 mars kl. 17.00 Var: Zoom Vi vill ha Din anmälan senast 8 mars till emilia@fyrbodal.boj.se eller via telefon 072-9070821, lämna namn och telefonnummer om du lämnar meddelande så vi kan skicka uppgifter om hur du deltar i mötet. Man kan också delta via telefon i Zoom-mötet. Länk till mötet/ telefonnummer skickas innan mötet till de som anmält sig.

Verksamhetsberättelse 2020, resultat- & balansräkning 2020, förslag budget 2021 verksamhetsplan 2021 hittar du här.

Björn Segelod, säkerhetschef Uddevalla kommun leder årsmötesförhandlingarna

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två portokolljusterare tillika rösträknare
4 Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga utlysande
5 Godkännande av dagordning
6 Verksamhetsberättelse 2020
7 Ekonomisk redogörelse för 2020
8 Revisionsberättelse
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Beslut om kommande verksamhetsperiod
   a. Medlemsavgifter
   b. Verksamhetsplan
   c. Budget
11 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12 Val av ordförande och ledamöter enligt valberedningens förslag
13 Val av revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag
14 Val av valberedning
15 Fastställande av ledamöter vid Brottsofferjouren Sveriges Riksstämma 2021
16 Behandling av inkomna motioner
17 Övrigt
18 Avslutning

Välkomna!

 

Stort tack för att du stöttar Brottsofferjouren Fyrbodal. Ditt bidrag gör att vi kan stötta ännu fler brottsoffer, vittnen och anhöriga och ditt medlemskap gör skillnad! Nu är det dags att betala medlemsavgifter för 2021 och vi hoppas såklart att du vill fortsätta att vara medlem hos oss.

Medlemskapet kostar 100 kr per år för privatperson och 500 kr för företag och betalas via plusgiro eller Swish senast den 31 mars.

Plusgiro         610 3041-7   
Swish             123 230 7304

Glöm inte att uppge ditt namn och adress på avin/i meddelandet, annars kan du hamna som obetald medlem.

Har du några frågor kan du kontakta vår medlemsansvarige

Gertrud Axelsson på telefon 0525-224 97 eller via e-post medlem@fyrbodal.boj.se.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.