0720-44 45 93

Extra Årsmöte-namnbyte

Tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 18.00 Efter samgående med Brottsofferjourerna Strömstad Tanum och Trollhättan Lilla Edet ingår nu 14 kommuner i Brottsofferjouren Bohus Norra Älvsborg.

Uddevalla, Vänersborg, Mellerud, Munkedal, Lysekil, Åmål, Dals Ed, Bengtsfors, Sotenäs, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Trollhättan och Lilla Edet.

  • Styrelsen föreslår att i samband med detta byta namn från Brottsofferjouren Bohus Norra Älvsborg till Brottsofferjouren Fyrbodal.
  • Fyllnadsval av 3 ordinarie styrelseledamöter

På grund av rådande Corona pandemi genomförs årsmötet via telefonkonferens 

  • Ring 5577 5577
  • Knappa in kod 1310

Deltagare betalar endast ordinarie taxa till respektive operatör. Telefonkonferensens fungerar från alla telefoner nationellt, internationellt och mobilt.

Anmäl Ditt deltagande senast 6 oktober på telefon till Susanne Kristiansson 0521-147 17 eller via mejl till Åsa Osbeck Oltegen info@bohus-nalvsborg.boj.se

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Justering av röstlängd, fastställande av dagordning och fråga om det extra årsmötet behörigen blivit utlyst

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

5 Beslut om styrelsens förslag om namnändring till Brottsofferjouren Fyrbodal

6 Fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter

6 Övrigt

7 Extra årsmötet avslutas

Välkomna!

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.