0720-44 45 93

Huvudrubriker

Så behandlar vi dina personuppgifter

Brottsofferjouren arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen, att verka för att deras behov tillgodoses, att kunskap om deras situation sprids och i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder.

 

För att kunna ha kontakt med dig som varit med om brott, vittne till brott eller är anhörig till någon som varit med om brott behöver vi behandla en begränsad mängd personuppgifter som kan innefatta:

 

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress

Om varje ärende antecknas också statistikuppgifter som kön, åldersgrupp, bostadskommun, vilken typ av brott ärendet gäller, om ärendet är polisanmält eller ej och liknande uppgifter som sparas när dina personuppgifter raderas en tid efter att kontakten med oss är avslutad. Våra stödpersoner gör även korta minnesanteckningar om ärendet så att de kan ge bästa möjliga stöd. Dessa anteckningar raderas också när vi raderar personuppgifterna.

Tystnadslöfte

Vi respekterar din integritet. Våra medarbetare har undertecknat ett tystnadslöfte så att det som framkommer om dina personliga omständigheter under samtal aldrig förs vidare till någon utanför Brottsofferjouren. De eventuella anteckningar som görs kring ditt ärende är aldrig mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt för att kunna utföra vårt uppdrag - att ge stöd, information och praktisk vägledning.

 

Hur får vi dina personuppgifter?

Det vanligaste sättet du kommer i kontakt med oss är att du vid polisanmälan får frågan av polisen om du vill ha kontakt med Brottsofferjouren eller annan stödorganisation, och tackar ja till det. Polisen sänder då över uppgifterna som nämns ovan till den brottsofferjour som är verksam där du bor. Sedan kontaktar vi dig, oftast via telefon.

 

Ett annat vanligt sätt är att du själv kontaktar oss via telefon, antingen via den nationella Telefoncentralen eller till en lokal brottsofferjour och att du själv lämnar uppgifterna direkt till oss. Du kanske också har mailat eller sänt in dina kontaktuppgifter via formulär på någon av våra hemsidor.

 

Ett tredje sätt kan vara att någon annan organisation eller myndighet tar kontakt med oss för din räkning och lämnar dina kontaktuppgifter. Om så är fallet frågar vi alltid när vi ringer upp om du vill ha kontakt med oss eller inte, och om du inte vill det raderar vi dina kontaktuppgifter genast.

 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter

 

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än att kunna kontakta dig för att erbjuda stöd, råd och praktisk hjälp. Om du inte vill ha kontakt med oss behöver vi inte heller ha dina uppgifter.

 

Om det har skett ett misstag när polisen sänt över dina kontaktuppgifter så att du inte sagt ja till förmedlingen, då raderar vi dina uppgifter så fort vi får veta att du inte sagt ja till kontakt med oss.

 

Om du efter att ha haft kontakt med oss uttryckligen ber oss att radera dina personuppgifter gör vi det.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

 

Så länge du har kontakt med oss har vi förstås dina personuppgifter. När ärendet har avslutats behåller vi under en övergångstid av maximalt 3 månader dina personuppgifter av tre skäl:

 

  • Att kunna slutföra och komplettera statistikföringen
  • Att kunna kvalitetsuppfölja, det vill säga att kunna sända en enkät till dig eller fråga dig hur du upplevde kontakten med oss
  • Att enkelt kunna öppna ärendet igen om du återkommer av någon anledning.

 

Personuppgifterna och anteckningarna kring ärendet raderas inom tre månader efter att ditt ärende är avslutat, eller inom tre månader efter sista kontakt med dig. När raderingen är klar återstår bara helt anonyma statistikuppgifter som inte går att koppla till någon person.

Personuppgiftsansvar

Brottsofferjouren består av ett riksförbund och ett sjuttotal enskilda medlemsföreningar som var och en är en juridisk person. Varje juridisk person är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för dess verksamheten. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Brottsofferjouren sänder bara dina personuppgifter internt, det vill säga från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Till exempel kan det vara så att du ringer till vår nationella Telefoncentral och att de där antecknar dina kontaktuppgifter för att en lokal jour nära dig ska kunna ringa upp dig. Då sänds uppgifterna från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Telefonentralen ansvarar för sin behandling av uppgifterna och den lokala föreningen ansvarar för sin.

Vi överlämnar aldrig dina personuppgifter till någon annan organisation eller myndighet, annat än om du uttryckligen ber om det det eller ger ditt medgivande.

Du har rätt att begära registerutdrag från Brottsofferjouren om vilka personuppgifter som dig som behandlas. Begäran ska sändas skriftligen till den förening som behandlar uppgifterna.

Personuppgiftsansvariga juridiska personer inom Brottsofferjouren inklusive organisationsnummer

Brottsofferjouren Sverige (riksförbundet) 815600-8784
Brottsofferjouren Ale 802417-4578
Brottsofferjouren Alingsås-Lerum-Vårgårda-Herrljunga 864001-0552
Brottsofferjouren Avesta-Hedemora 882000-7717
Brottsofferjouren Blekinge 835001-1014
Brottsofferjouren Boden 897001-8902
Brottsofferjouren Fyrbodal 862501-1161
Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker 886501-2267
Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad 864501-7222
Brottsofferjouren Dorotea 896100-7591
Brottsofferjouren Enköping 817001-5393
Brottsofferjouren Eskilstuna 818001-3289
Brottsofferjouren Falkenberg 849000-7559
Brottsofferjouren- och kvinnojouren Freezonen 848001-1843
Brottsofferjouren Gästrike Västra 885501-1238
Brottsofferjouren Gävle 885001-3684
Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn 802411-7320
Brottsofferjouren Helsingborg 843002-6214
Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka 802410-9707
Brottsofferjouren Hudiksvall-Nordanstig 955523-6851
Brottsofferjouren Hässleholm-Osby-Perstorp 837001-2471
Brottsofferjouren Höglandskommunerna 827001-1375
Brottsofferjouren Jämtland 893202-0582
Brottsofferjouren Jönköping 826001-9545
Brottsofferjouren Katrineholm-Flen-Vingåker 818501-4084
Brottsofferjouren Kungsbacka 849400-7910
Brottsofferjouren Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn 853301-2418
Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv 844000-9085
Brottsofferjouren Leksand-Rättvik 883202-4353
Brottsofferjouren Ljusdal 887000-6940
Brottsofferjouren Luleå 897001-5049
Brottsofferjouren Lycksele 802448-9869
Brottsofferjouren Mellersta Dalarna 882601-7116
Brottsofferjouren Mellersta Skåne 845002-3331
Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö 814000-0301
Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 838201-6536
Brottsofferjouren Norra Dalarna 884402-0217
Brottsofferjouren Norra Skaraborg 802494-6470
   
Brottsofferjouren Oskarshamn-Mönsterås-Högsby 832800-7755
Brottsofferjouren Piteå-Älvdal 898801-3382
Brottsofferjouren Skellefteå 802434-1359
Brottsofferjouren Småland West 802434-3777
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 802490-7720
Brottsofferjouren Storgöteborg 802489-7525
Brottsofferjouren Strängnäs 819500-5528
   
Brottsofferjouren Sunnerbo 829000-9904
Brottsofferjouren Söderhamn 886000-7080
Brottsofferjouren Söderslätt 846502-2021
Brottsofferjouren Södertälje 815600-7562
Brottsofferjouren Södra Halland 849202-1715
Brottsofferjouren Södra Kalmar län 832401-7485
Brottsofferjouren Södra Roslagen 802401-6936
Brottsofferjouren Södra Stockholm 802476-1044
   
Brottsofferjouren Umeåregionen 894002-5268
Brottsofferjouren Uppsala län 817602-9638
Brottsofferjouren Varberg 849600-6514
Brottsofferjouren Vilhelmina 802444-2140
Brottsofferjouren Vimmerby-Hultsfred-Västervik 833200-7916
Brottsofferjouren Värmland 873202-3190
Brottsofferjouren Västernorrland 802415-0552
Brottsofferjouren Västerort 802015-48 22
Brottsofferjouren Västmanland 878001-4349
Brottsofferjouren Västra Skaraborg 869001-0726
Brottsofferjouren Västra Östergötland 823000-9709
Brottsofferjouren Växjö 829502-0815
Brottsofferjouren Älmhult 003067-9054
Brottsofferjouren Ängelholm 839400-8646
Brottsofferjouren Örebro län 802430-4498
Brottsofferjouren Östergötland 802514-9124
Brottsofferjouren Östra Skaraborg 866601-2441
Brottsofferjouren Östra Sörmland 817607-2158
Brottsofferjouren Östra Värmland 874000-9983

 

Kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar inom Brottsofferjouren Sverige finns här, och kontaktuppgifter till förbundskansliet finns här.

Rättslig grund

Brottsofferjourens personuppgiftsbehandling av stödsökandes uppgifter vilar på den rättsliga grunden berättigat intresse, ibland omnämnd som intresseavvägning, under Artikel 6.1.f Dataskyddsförordningen. Berättigat intresse finns när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, till exempel att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige. Vår relation till dig är att jämställa med ett sådant kundförhållande eller klientförhållande.

 

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att genomföra vårt uppdrag: att erbjuda dig stöd, information och praktisk vägledning. Tjänsten vi tillhandahåller är till för dig, du får kostnadsfritt tillgång till vår hjälp och bestämmer själv hur länge du vill ha kontakt med oss.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.